Monthly Archives: February 2016

Quo Vadis Cantr?

Kiedyś cantr był ciekawszy, prawda? Może po prostu byliśmy młodsi, nie odkryliśmy wszystkich sekretów, wysp… Ale może też rzeczywiście gra była inna? Ostatnimi czasy dostajemy nowy zabawki jak opisy, pogoda, NDS, udomawianie zwierzaków, nowe zastosowania surowców jak makarony, czy tonięcie starych statków. Zaraz będą kolejne zmiany jak pociągi czy jazda konno. Nie mówiąc o drobnych… Continue reading »

Hamaon’s Musings, pt. 1: On Dragonloft

The Trover Mountains, located on the southwest peninsula of Treefeather, are home to some of the worst living conditions known to the island. Bitter cold, dangerously slick mountain paths, ferocious beasts, and the lack of any food source make the region completely inhospitable. And yet, there is a single, precious resource that glimmers within the… Continue reading »

Pożegnanie GreeKa

W ogłoszeniu kilka tygodni temu poinformowałem o mojej rezygnacji z zasiadania w Radzie Administracji Gry (Game Administration Board) i Departamencie Zasobów (Resources Department) którym kierowałem przez ostatnie trzy lata. Nie zamierzam opuszcząć gry i nie do końca jest prawdą, że odchodzę z personelu gry, do zostanę w Programming Department by naprawiać błędy. Zamierzam jednakże drastycznie… Continue reading »

A farewell from GreeK

In an announcement a few weeks ago I’ve informed about my resignation from Game Administration Board and Resources Department I was chairing for about three years. I’m not going to leave the game and it’s not entirely true I’m leaving the staff, because I’ll stay in Programming Department to work on bugfixes. I’m drastically limiting… Continue reading »