Author Archives: GreeK

About GreeK

Cantr II player (since 2005) ProgD member (since 2011) Resources Department Chair (2012-2016)

World production and consumption

How is that possible, that for many years I was consistently against the idea of universal indoor rot and then, in february, I’ve changed my mind to decide to both support the idea and help in designing it?

Pożegnanie GreeKa

W ogłoszeniu kilka tygodni temu poinformowałem o mojej rezygnacji z zasiadania w Radzie Administracji Gry (Game Administration Board) i Departamencie Zasobów (Resources Department) którym kierowałem przez ostatnie trzy lata. Nie zamierzam opuszcząć gry i nie do końca jest prawdą, że odchodzę z personelu gry, do zostanę w Programming Department by naprawiać błędy. Zamierzam jednakże drastycznie… Continue reading »

A farewell from GreeK

In an announcement a few weeks ago I’ve informed about my resignation from Game Administration Board and Resources Department I was chairing for about three years. I’m not going to leave the game and it’s not entirely true I’m leaving the staff, because I’ll stay in Programming Department to work on bugfixes. I’m drastically limiting… Continue reading »

Fighting system in a slow-paced game

I wanted to write a bit more about diversity, because I find this a broad subject having a lot to do with the current game problems. I have no idea what I should focus on currently, so I think it’s better to leave this topic instead of going back and forth. When thinking about the… Continue reading »

Diversity in Cantr – part III

In the two previous parts I’ve mentioned the matter of diversity: why is it important, what groups of things promote diversity and the importance of consumer goods. Now I’ll look at the issue from the trade’s perspective, presenting also a few examples of implementations which are not promoting diversity.

Diversity in Cantr – part II

In my last article I’ve mentioned main categories of things which, in my opinion, are not promoting diversity in Cantr well enough, which is extremely important for the well-being of game. In my work in Resources Department I’m working on promoting diversity by the game mechanics – different types of similar objects should have different… Continue reading »

Diversity in Cantr – introduction

The text is written from the perspective of the Polish Zone. Many older players have noticed the game has changed a lot. It’s often mentioned that in terms of gameplay (so ignoring interface, server stability and reliability of game mechanics) the game has changed for the worse. I don’t fully agree with it. People often… Continue reading »

Różnorodność w Cantr – cz. III

W poprzednich dwóch częściach poruszyłem kwestię różnorodności: dlaczego jest ważna, jakiego rodzaju grupy przedmiotów wspierają różnorodność i szczególne znaczenie towarów konsumpcyjnych. Teraz spróbuję spojrzeć na ten temat pod kątem handlu, podając też kilka przykładów implementacji niezgodnych z zasadą wspierania różnorodności.

Różnorodność w Cantr – cz. II

W poprzednim wpisie przedstawiłem głównie kategorie rzeczy, które, moim zdaniem, nie wspierają w należyty sposób niezwykle potrzebnej w Cantr różnorodności. W mojej pracy w Departamencie Zasobów pracuję nad wspieraniem różnorodności poprzez reguły gry – różne rodzaje podobnych przedmiotów powinny różnić się cechami, które spowodują różne wybory u różnych osób skupiających się na różnych aspektach ich… Continue reading »

Różnorodność w Cantr – wstęp

Wielu starszych graczy zauważa, że gra znacznie się zmieniła. Często wspominane jest, że pod względem samej rozgrywki (abstrahując od kwestii interfejsu, niezawodności i stabilności samego silnika gry) gra zmieniła się na gorsze. Nie do końca się z tym zgadzam. Ludzie często lubią idealizować to co było skupiając się na krytyce stanu obecnego. Mankamenty Cantr sprzed… Continue reading »