Diversity in Cantr – part III

In the two previous parts I’ve mentioned the matter of diversity: why is it important, what groups of things promote diversity and the importance of consumer goods. Now I’ll look at the issue from the trade’s perspective, presenting also a few examples of implementations which are not promoting diversity.

Diversity in Cantr – part II

In my last article I’ve mentioned main categories of things which, in my opinion, are not promoting diversity in Cantr well enough, which is extremely important for the well-being of game. In my work in Resources Department I’m working on promoting diversity by the game mechanics – different types of similar objects should have different… Continue reading »

Diversity in Cantr – introduction

The text is written from the perspective of the Polish Zone. Many older players have noticed the game has changed a lot. It’s often mentioned that in terms of gameplay (so ignoring interface, server stability and reliability of game mechanics) the game has changed for the worse. I don’t fully agree with it. People often… Continue reading »

Różnorodność w Cantr – cz. III

W poprzednich dwóch częściach poruszyłem kwestię różnorodności: dlaczego jest ważna, jakiego rodzaju grupy przedmiotów wspierają różnorodność i szczególne znaczenie towarów konsumpcyjnych. Teraz spróbuję spojrzeć na ten temat pod kątem handlu, podając też kilka przykładów implementacji niezgodnych z zasadą wspierania różnorodności.

Różnorodność w Cantr – cz. II

W poprzednim wpisie przedstawiłem głównie kategorie rzeczy, które, moim zdaniem, nie wspierają w należyty sposób niezwykle potrzebnej w Cantr różnorodności. W mojej pracy w Departamencie Zasobów pracuję nad wspieraniem różnorodności poprzez reguły gry – różne rodzaje podobnych przedmiotów powinny różnić się cechami, które spowodują różne wybory u różnych osób skupiających się na różnych aspektach ich… Continue reading »

Różnorodność w Cantr – wstęp

Wielu starszych graczy zauważa, że gra znacznie się zmieniła. Często wspominane jest, że pod względem samej rozgrywki (abstrahując od kwestii interfejsu, niezawodności i stabilności samego silnika gry) gra zmieniła się na gorsze. Nie do końca się z tym zgadzam. Ludzie często lubią idealizować to co było skupiając się na krytyce stanu obecnego. Mankamenty Cantr sprzed… Continue reading »

Panie premierze, po co żyć?

Tekst ten jest autorstwa psychowcio. I rzekł człek do Wszechświata: “Panie, ja istnieję!”. “Jednakże – odparł Wszechświat – ten fakt nie wkłada na mnie żadnych zobowiązań”. Stephen Crane Zapewne wielu z nas zdarzyło się naszą świeżo stworzoną postać skazać na powolną, niezbyt przyjemną śmierć głodową (lub nieskończone wegetowanie, jeśli trafimy na osadę z tradycjami dokarmiania… Continue reading »

Re – cuerdos. – Cap 1. Patatas

¿Que cómo llegué aquí? Bueno, todo empezó como empiezan las cosas más tontas: con una promesa. Prometí que volvería. Poco podía imaginar yo por aquel entonces que más que una promesa era una mentira. No puedo contarte las cosas tal y como fueron, puedo contarte las cosas tal y como yo las viví, y tampoco… Continue reading »